Hvad er BI? Anvendelsesområder Funktioner

Business Intelligence i HR

Reducér omkostninger og flaskehalse, optimér kapacitetsudnyttelsen

Flere og flere virksomheder sætter fokus på de menneskelige værdier i virksomheden. Dette bliver en nødvendighed i den allernærmeste fremtid for at kunne tiltrække og bibeholde kvalificeret arbejdskraft. Ved hjælp af Datashop kan man synliggøre disse værdier og med udgangspunkt i virksomhedens strategiplaner iværksætte de nødvendige aktiviteter. Statistikkerne for Human Resources kan både benyttes som strategisk værktøj og som motivationsfaktor for nuværende og fremtidige medarbejdere.

Anvendelsesområder

Personale

Få overblik over virksomhedens personaleomsætningshastighed og bor ned i de enkelte områder/afdelinger. Foretag analyser omkring fratrædelsesårsag - kan der læres noget af denne? Hvad er virksomhedens tilgang/afgang af personale - er der sæsonudsving? Dan statistik over hvor længe de enkelte medarbejdere har været ansat, og se det efterfølgende sammenholdt med deres alder. Hvad er aldersfordelingen af ansatte i virksomheden generelt og i de enkelte afdelinger: Kan dette give mandskabsproblemer på sigt?

Kompetencer

Ansatte i virksomheder i dag kommer med en bred vifte af uddannelser. Hvilke uddannelse/kompetence har de forskellige, når de starter hos virksomheden. Hvilken videreuddannelse får de medens de er i virksomheden. Hvor stor en del af de ansatte er indstillet på eller deltager aktivt i videreuddannelse, og hvorledes svarer dette til målsætningen? Se statistikker opdelt på køn, alder, uddannelsesretning eller afdeling - tiltrækker virksomheden samlet set de rigtige folk, og bliver de nødvendige kompetenceudvidende foranstaltninger sat i værk?

Sygefravær

Mange virksomheder oplever meget sygefravær, andre lidt - men hvad er det reelle fravær. Hvorfor er folk syge, hvad fejler de. Er det virksomhedsrelaterede forhold der øger/mindsker fraværet. Sammenhold sygefraværet med landsgennemsnit - eller amtet - eller kommunen. Ligger virksomheden over eller under dette tal. Hvad er omkostninger for sygefraværet, hvad er omkostningerne for eventuel vikarassistance.

Uddannelse

I dag udgør kurser og anden uddannelse en markant omkostningspost blandt danske virksomheder. I Datashop kan man skaffe sig overblik over hvad pengene konkret anvendes til. Hvor meget der bliver brugt på kurser - set i forhold til budget. Opdel omkostningerne efter forhåndsvalgte dimensioner og dyk ned i tallene efter behov.

Tilbage til BI

Business intelligence til personalestyring/HR

Nøgletal til HR

  • Personaleomsætningshastighed
  • Menneskelig kapital
  • Fraværsprocent
  • Alders- og ansættelsesfordeling

 

Links om HR:

e-learning og knowledge management - ABC Academy