Acinta Intelligence Suite - en serie af programmer til design og implementering af business intelligence systemer
Forside Dashboards Funktioner Programmer Systemarkitektur

Programmer

Oplev en programpakke, der gør rapportering effektiv

Oversigt

Brugertyper

Enterprise Manager

Datashop

Modeller

Saturn Server

Programmer og brugertyper

Programmerne i Acinta Intelligence Suite er designet så de passer til typiske brugertypers opgaver.

Systemudvikler

 • Integration til økonomisystem
 • Brugeradministration herunder rettigheder
 • Teknisk problemløsning
 • Avancerede beregninger

Superbruger

 • Koordinering af brugere
 • Vedligehold af almindelige rapporter
 • Vedligehold af nøgletal i datamodel
 • Sikre datas validitet

Almindelig bruger

 • Anvendelse af rapporter herunder udskrivning
 • Evt. redigering af egne rapporter
Brugerprofiler

Datashop

Præsentation og design af rapporter

Datashop er dit fleksible værktøj til analyse af data fra dit økonomisystem eller et datawarehouse. Med Datashop kan du lave rapporter og dashboards samt en række af de komponenter, der bruges i rapporterne, f.eks. metrikker til beregning af nøgletal og regler for betinget formatering.

Rapporter, metrikker, formateringsregler, filtre osv. - alle objekter har brugervenlige dialoger til oprettelse og redigering, som enhver kan lære at bruge.

Versioner

Datashop fås i tre forskellige versioner:

 • Datashop Expert - til superbrugeren og systemudvikleren, der udvikler nøgletal, rapporter og analyser
 • Datashop Professional - til den analytiske bruger med behov for selv at bygge rapporter
 • Datashop Workbook - til den operationelle bruger

Funktioner

Datashop har en lang række funktioner til at beregne, præsentere og arbejde med data.

Datashop funktioner

Datashop rapportdesigner

Modeller

Konstruktion af datamodel

Med Modeller bygger systemudvikleren en datamodel over virksomhedens økonomisystem, f.eks. C5, Navision, Axapta, Visma osv.

Datamodellen sikrer:

 1. at data hentes vha. brugervenlige navne som "Omsætning" og "Kunde" frem for tekniske begreber, så enhver kan forstå systemet
 2. at sammenhænge beskrives én gang og bruges mange gange, så nye rapporter kan bygges på få minutter
 3. at der kun er én version af sandheden, idet alle rapporter trækker data via den samme datamodel

Koncept

I Modeller bygges en logisk datamodel, som forbindes til tabeller og felter i økonomisystemet. Logik og fysik er derfor helt adskilt, hvilket sikrer, at rapportsystemet er robust overfor ændringer i økonomisystemet.

Den logiske datamodel gemmes i form af såkaldt metadata i en central database.

Læs om Acintas business intelligence arkitektur

Acinta Modeller til konstruktion af datamodeller og integration til økonomisystemet

Saturn Server

Integration og distribution af rapporter

Saturn Server er en business intelligence server, der kører som en service på en Windows server.

Saturn Server tilbyder alle funktionerne fra Datashop via et åbent programmeringsinterface (API).

Med APIet kan rapporter fra Datashop integreres i andre systemer, eksempelvis CRM og intranet så som Microsoft CRM, Microsoft Sharepoint, IntraNote osv.

Saturn Server indeholder en egen job dispatcher, der automatisk kører rapporter og lægger dem ud på intranet.

 

Enterprise Manager

Administration af brugere og rapporter

Med Enterprise Manager kan man fra centralt hold administrere brugere med følgende parametre:

 • Adgang til rapporter
 • Adgang til data
 • Opstartsrapport

Adgang til rapporter

I Enterprise manager er det muligt at tildele individuelle rapporter til hver enkelt bruger. Herved kan man effektivt tildele og afgrænse de informationer som den enkelte bruger har brug for.

Adgang til data

Udover at tildele de enkelte brugere rapporter kan der også benyttes filterbetingelser til at afgrænse data. Ønsker man f.eks. at salgsrapporter kun kan ses af den ansvarlige sælger, vælges den ansvarlige sælger som filterbetingelse. På denne måde kan alle sælgere dele rapporter uden at kunne se hinandens tal.

Opstartsrapport

For at minimere antallet af klik kan det forudindstilles hvilken opstartsrapport de enkelte brugere skal have. Når Datashop åbnes får brugeren altså straks de mest relevante informationer - typisk et dashboard, som samler de vigtigste informationer i et enkelt skærmbillede.

Enterprise Manager - til administration af brugere og rapporter