Acinta Intelligence Suite - en serie af programmer til design og implementering af business intelligence systemer
Forside Dashboards Funktioner Programmer Systemarkitektur
Rapporttyper

Rapporttyper

Forskellige brugere og forskellige situationer kræver forskellige typer rapporter. Nogle rapporter skal være helt fastprogrammerede - andre skal være fleksible og lade brugeren vælge afgrænsninger.

I Datashop er de forskellige rapporttyper understøttet via én integreret brugergrænseflade.

Dashboard

I et dashboard vises flere forskellige relevante informationer samlet i ét skærmbillede og på et højt niveau, så man kan danne sig et hurtigt overblik over de vigtigste nøgletal og tendenser.

Dashboard-funktioner:

 • Speedometre
 • Foruddefinerede filtre, så rapporten er klar straks ved åbning.
 • Hyper-drill

Scorecard

Et scorecard bruges til implementering af strategi i en organisation.

Baseret på en række definerede nøgletal viser scorecardet hvordan en organisatorisk enhed/medarbejder klarer sig på hvert enkelt nøgletal i forhold til målsætningen.

Display / Storyboard

Et display er en rapporttype, der kører autonomt, dvs. uden at en bruger betjener systemet.

Displays benyttes f.eks. til at lave en selvkørende præsentation på en storskærm.

Display-funktioner i Datashop:

 • Automatisk opdatering af data i displayet
 • Tidsstyret rotation mellem faneblade
 • Vis i fuld skærm
 • Skjul faneblade

Rapport til udskrift

Skal en rapport udskrives så er det bedst at designe den til formålet så sideinddeling og layout er i orden når brugeren trykker Print.

OLAP

En OLAP rapport er et analytisk skærmbillede, hvor brugeren med udgangspunkt i et højt aggregeret niveau af data kan vende og dreje og bore ned i data i en blanding af grafer og pivottabeller.

OLAP funktioner i Datashop:

 • Drill-down
 • Drill-anywhere
 • Filtre med søgefunktioner
 • Sortering af tabeller og grafer
 • Åben i nyt vindue
 • Totaler og subtotaler