Acinta Intelligence Suite - en serie af programmer til design og implementering af business intelligence systemer
Forside Dashboards Funktioner Programmer Systemarkitektur
Rollestyring

Rollestyring, brugeradministration

Med de myriader af data, som virksomheden råder over, er det vigtigt at undgå information overload, dvs. at brugeren gives informationer, der ikke er relevante.

Med rollestyring sikres det, at alle får nøjagtig den information, de har brug for og at alle arbejder ud fra de vigtigste målsætninger.

Personligt startskærmbillede

Brugernes konto kan tilknyttes et fast skærmbillede, således at hver gang brugeren åbner systemet, så åbnes den pågældende rapport/dashboard automatisk.

På brugerens startskærmbillede kan man eksempelvis lægge de vigtigste informationer samt links til de rapporter, brugeren skal have adgang til.

Globalt filter på bruger

En brugers profil kan tilknyttes et filter, som altid anvendes i de rapporter, som brugeren åbner.

Eksempelvis kan en afdelingschef begrænses til at se data fra sin egen afdeling ved at lægge et kriterium i hans brugerfilter om, at Afdeling skal være afdelingschefens afdeling.

Intelligent deling af rapporter

Rollestyringen gør det muligt for mange brugere at dele den samme rapport.

Mange rapporter er ganske ens bortset fra indholdet af data, der skal afgrænses, så det passer til den enkelte bruger.

Dette udnyttes af Datashop, hvor dynamiske afgrænsninger er fuldt integreret i rapporter.