Hvad er BI? Anvendelsesområder Funktioner

Business Intelligence i salg

Styrk indtjening og kundeloyalitet og minimér risici

Indenfor salg er det vigtigt at kende udviklingen i omsætningen opdelt på tid, kunder, geografi, varer etc. Med Datashop kan der hurtigt skabes et overblik, hvor virksomhedens performance kan sammenlignes med opstillede målsætninger og eventuelle problemområder kan identificeres og påvirkes.

Indsatsområder

Sælgerstatistik

Få et overblik over hvorledes salgsvolumen fordeler sig blandt sælgerkorpset, opdelt på en eller flere variable som kunder, områder eller lande. Dyk ned på enkelte sælgere for en udspecificeret salgstabel, sammenlign med tidligere års performance eller med budgettal. Bestem den enkelte sælgers effektivitet og giv sælgerne et solidt værktøj til måling af deres egen succes - eventuel sammenholdt med hele sælgerkorpset. 

Sortimentsstyring

Lav salgsstatistik over virksomhedens produktsortiment. Hurtig evaluering af nye produkter, holder kendte produkter deres markedsandele? Anskue statistikken ud fra forskellige indgangsvinkler, såsom produktgruppe eller lagerlokation. Lav en rapport over produktsalg, sorteret efter faldende dækningsbidrag - kan der tjenes penge ved at påvirke de enkelte produkters andel?

Analyser følgesalgs muligheder på de enkelte produkter med henblik på mersalg og kampagneplanlægning. 

Geografisk opdelte analyser

Identificer salgsvolumen opdelt på regioner, lande, områder etc. Se om der er geografiske områder der har overkapacitet af sælgere i forhold til salget. Er der områder, hvor en mindre ekstraindsats af sælgere markant kan udbygge salget? Er virksomheden globalt repræsenteret? Hvorledes passer den geografiske salgsvolumen overens med virksomhedens målsætning?

Kunder

Opnå en bedre kundeindsigt gennem analyser, der på flere niveauer viser hvad der er solgt, hvornår det er solgt, hvor de profitable kunder er samt hvor væsentlig kunden er for virksomheden. Gennem en bevidst fokus på udviklingen i den afsatte mængde samt profitabiliteten af den enkelte kunde, kan kritiske kunder identificeres og endnu ikke udnyttet salgspotentiale bestemmes.

Nye produkter

Se hvorledes de enkelte produkter i sortimentet bidrager til virksomhedens driftsresultater målt på baggrund af en eller flere valgfrie nøgletal (DB, DG) præsenteret gennem en prioriteret rangliste. Har nye produkter en positiv indflydelse på driftsresultatet? - er der ældre produkter der skal udfases. Følg produkterne over tid, og lav et forecast for en nærmere bestemt periode.

 

Business intelligence til salgssstyring og crm

Tilfredshedsanalyser

Kombiner tilfredshedsanalyser med data fra dit økonomistyringssystem og få ekstra viden om dine kunder og varer. Hvor stor en del af din omsætning ligger f.eks. på utilfredse kunder og hvilke varer køber de? Hvilke sælgere har tilfredse kunder, og hvilke skal der følges op på?

Loyalitet

Er kunderne loyale. Virker virksomhedens "After-Sale-Service"?. Hvad køber kunderne første gang, anden gang, tredje... Lav f.eks. en følgesalgsanalyse, der viser hvad en gennemsnitkunde køber over et livsforløb. Hvor lang tid har vi kontakt til kunderne? Bliver der fuldt op på virksomhedens nøglekunde - eller skal der sættes ind? Hvad er virksomhedens kundegrundlag, brug eventuelt 80/20 reglen.

Nøgletal til Salgsstyring

  • DG
  • Leveringsevne
  • Betalingsevne
  • Indeks til sidste år og til budget

 

Links om salgsstyring/CRM:

Channel CRM