Hvad er BI? Anvendelsesområder Funktioner

Business Intelligence i logistik

Reducér omkostninger og flaskehalse, optimér kapacitetsudnyttelsen

I mange virksomheder udgør lagerværdien en betydelig størrelse. Derfor er dette et område der er vigtigt at have fokus på, samt et område hvor det at kunne få de nødvendige informationer frem, kan bidrage positivt til virksomhedens resultat. Datashop er bindeleddet mellem de produktionsmæssige data, og de ledelsesinformationer der er nødvendige for at styre vareflowet på lageret.

Målet er at sikre optimale beholdninger i forhold til varetype, kunder og det ønskede serviceniveau.

Anvendelsesområder

Lageranalyse

Viden omkring lageret er mange penge værd. Det er et område hvor mange skjulte omkostninger kan være gemt. Ved en effektiv lageranalyse kan man synliggøre kritiske forhold omkring lageret. Lageranalysen kan være nøgletal der med faste perioder f.eks. viser lagerværdien. Herigennem kan udsving over en periode synliggøres og eventuelt sammenholdes med omsætningen. En opgørelse over lagerdage pr. vare, udregnet udfra forbruget over en given periode, kan synliggøre om de fastlagte indkøbsrutiner (indkøbsmængde, frekvens) skal justeres.

Omsætningshastighed

En vigtig metode til at formindske lagerbindinger er løbende at foretage analyser på omsætningshastigheden for de enkelte varer. En totalliste vil for mange virksomheder være uoverskuelig, hvorfor en vægtet liste ud fra eks. faktisk lagerværdi, lagerplads eller laveste omsætningshastighed giver et bedre overblik.

Leverandør

Korrekt håndtering af virksomhedens leverandører er en nøglefunktion i enhver indkøbsafdeling. På trods af at leverandører og virksomheden får et stadigt tættere samarbejde, skal der til stadighed foretages en kritisk opfølgning på de enkelte leverandører. Et væsentligt område er leveringssikkerhed, både med hensyn til bestilte mængder og aftalte leveringstidspunkter, samt hvorledes dette har udviklet sig over tiden. Et andet væsentligt område er, hvad man tjener på en leverandør.

Overblik over dette er et væsentligt nøgletal, når nye leverandøraftaler skal forhandles på plads.

Business intelligence til logistikoptimering

Leveringspræcision

Forsinkede varer fra leverandører er både et irritationsmoment  for virksomheden - der bruges tid til opfølgning - og kan i virksomheder med stor ordreproduktion reelt betyde forsinkelser i kundeleverancerne. For at undgå dette, og dermed undgå utilfredse kunder, er det vigtigt at kunne følge leveringspræcisionen generelt og for de enkelte leverandører. Leveringspræcision fra leverandørside er også en vigtig faktor i forbindelse med minimering af ens lagre. En stram opfølgning er særlig vigtig når man benytter 'just in time' produktion. Lige så vigtigt er viden om, hvordan virksomhedens egen leveringspræcisionen er overfor kundekredsen, dvs. opfylder man målsætningen eller skal der iværksættes aktiviteter. Hvordan ser dette ud over tiden - er der sæsonudsving?

Nøgletal til logistik

  • Leveringsevne - både egen og leverandørernes
  • Varelagerets forrentning og omsætningshastighed
  • Aldersfordelt lagerværdi
  • DB per leverandør

 

Links om logistik:

Logistik på Logis' hjemmeside