Hvad er BI? Anvendelsesområder Funktioner

Business Intelligence i Økonomi og Finans

Analysér og begræns risici, styr omkostninger og likviditet og overvåg virksomhedens evne til at tjene penge

Overblik over virksomhedens økonomiske forhold er nødvendigt for sikre en målrettet styring af virksomheden. Datashop kan skabe det nødvendige bindeled mellem økonomiske nøgletal og beslutningstagerne. For både ledelsen og de enkelte brugere kan Datashop lette tilgængelighed for daglige finans- og økonomital gennem den hurtige og effektive tilgang til diverse finansielle data på flere niveauer og områder i virksomheden (kunder, produkter, leverandører o.l.). Gennem identificering og analyse af årsagssammenhænge på operationelt plan samt en løbende monitering af udviklingstendenser, kan der skabes et fundament hvorpå optimale strategiske beslutninger kan træffes og finansielle risici formindskes.

Anvendelsesområder

Omkostningsanalyser

Analysér diverse omkostnings- og udgiftskonti i virksomhedens organisation med baggrund i de finansielle tal. Udarbejd afvigelsesrapporter på baggrund af opstillede kriterier eller indkreds inkonsistens i omkostningsallokering såvel som udviklingstendenser, som efterfølgende kan danne grundlag for budgetter og planlægning. Omkostningsanalyser kan præsenteres på forskellige finansielle niveauer (overordnet, sumniveauer, detailkonto) - eventuel efter ansvarsområder - og udfra det aktuelle niveau kan detailspecifikation dannes.

Resultat/balanceanalyser

Få præsenteret virksomhedens resultatopgørelse/balance og foretag derfra de nødvendige analyser. Se virksomhedens resultatudvikling over tid, sammenhold med budgettet og få mulighed for rettidig indgriben. Foretag resultatanalyser på enkelte projekter eller afdelinger. Medtag eller fravælg korrektions- regnskaber og få præsenteret resultatet på de enkelte virksomheder i koncernen.

Budget

Budgettet er og bliver et væsentligt styringsværktøj for driften af en virksomhed. Budgettet benyttes både på operationel plan samt som en del af ledelsens styringsredskaber. I Datashop kan de enkelte målinger eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal.

 

Business intelligence til økonomistyring

Bidragsanalyser (DB/DG analyser)

De enkelte varer i varesortimentet bidrager forskelligt til virksomhedens samlede resultat. Datashop kan skabe et overblik over overskudsandele målt på varegrupper/varenr., hvorved analysen af disse varers bidrag kan fremme en effektivisering af salgsleddet. Derved kan fokus flyttes fra ikke rentable varer til de mere rentable.

Nøgletal til Økonomi og Finans

  • Likviditet
  • Lagerets forrentning
  • Dækningsgrad
  • Debitordage

 

Links om Økonomistyring/Finans:

Økonomistyring på Wikipedia