Hvad er BI? Anvendelsesområder Funktioner

Business Intelligence i time-/sag og projektstyring

Få overblik over ressourceallokering, udfaktureringsgrad og igangværende arbejder

Styring af mange medarbejder på forskellige projekter er komplekst, og det kræver stram styring af hente de marginaler hjem, der gør sager og projekter profitable.

Indsatsområder

Igangværende arbejder

Hold skarpt øje med værdien af de igangværende arbejder, så fakturering kan ske løbende og vurder, om planerne følges. Er der projekter/sager med faldende dækningsgrad? Hvad er årsagen - se fordeling efter medarbejder, eksterne omkostninger, materialer osv. Var budgettet sat for lavt fra starten eller er projektet løbet løbsk?

Effektivitet

Hvor mange timer bruger virksomheden på ikke-fakturerbare projekter? Hvor meget sygefravær, barsel osv. er der per afdeling, medarbejdertype osv.

Indtjening

Bruges der tilstrækkelig tid på salgsfremmende projekter til at sikre den fremtidige pipeline? Er man god eller dårlig til at genforhandle priser ved projektændringer/-overskridelser? Hvilke afdelinger/partnere har den bedste indtjening?

Ressourceplanlægning

Er der nåleøjer i projekterne, hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer? Er der fremtidige projekter nok til den nuværende medarbejdermasse, eller er der for meget? Følger ordreindgangen det forventede mønster?

 

Business intelligence til Time-sag og projektstyring

Kompetencer

Råder virksomheden over det rette kompetencemix til at håndtere de projekttyper, der hører under virksomhedens fremadrettede strategi? Er medarbejderne uddannet tidssvarende, eller kræves der efteruddannelse?

Nøgletal til time-sag og projekt

  • Faktureringsgrad/effektivitetsgrad
  • Igangværende arbejder
  • Dækningsgrad/faktor

Links om time-sag og projekt:

TimePlus