Acinta Intelligence Suite - en serie af programmer til design og implementering af business intelligence systemer
Forside Dashboards Funktioner Programmer Systemarkitektur
Grafer

Formatering

Formatering af data er en vigtig ingrediens til hvordan informationer fortolkes. Det gælder alt fra formatering af tal til visuelle effekter og brug af farver.

Desuden er det vigtigt for det æstetiske indtryk, der får dine rapporter til at fremstå professionelle og troværdige.

Style komponenter

Formatering af rapporter kan styres efter virksomhedens designlinje ved brug af såkaldte styles, der kan administreres centralt.

Ved at lade rapporter og deres elementer henvise til styles, sikres det, at globale designstandarder så som farver og skrifttyper kan vedligeholdes ét sted.

Betinget formatering - regler

Med Datashop får du et stærkt værktøj til at opstille regler for formatering. Farver og indikatorer kan styres med tærskelværdier for nøgletal og intervaller.

Formater indbygget i metrikker

For at lette formatering af rapporter kan standardformater indbygges direkte i datamodellens nøgletal, de såkaldte metrikker.

Ved at angive talformat og kolonneoverskrift direkte i metrikken slipper brugeren for at gøre dette ved redigering af rapporter, ligesom det sikres, at rapporter får en ensartet fremtoning.

Talformater

Brugerdefinerede talformater tillader tal at blive vist i alle gængse formater, inkl. valutaangivelse, procenter og revisionsformat.

Standard værktøjslinier og dialogbokse

Formatering redigeres med værktøjslinjer og dialogbokse som dem, der kendes fra almindelige kontorprogrammer.