Acinta Shortcut
Beskrivelse Økonomisystemer Tilpasningsmuligheder Kunder Køb

Tilpasningsmuligheder

Acinta Shortcut er klar til brug, men er stadig helt åbent for tilpasninger.
Løsningen kan udvides og ændres efter dine behov.

Indholdsfortegnelse

Tilpasninger i økonomisystemet

Nøgletal

Rapport design

Budget

Data fra andre systemer

Tilpasninger i økonomisystemet

Et økonomisystem er et åbent system, som tillader kunden at ændre dets funktionalitet gennem tilføjelse af felter, skærmbilleder og funktioner.

Hvis der i dit økonomisystem er tilføjet nye datafelter, er disse data sandsynligvis relevante til brug i rapporter.

Nye tabeller og felter i økonomisystemet kan let tilføjes datamodellen i Acinta Shortcut ved at åbne datamodellen i Acinta Modeller og tilføje de ekstra felter som dimensioner og facts.

 

Rapport design

Acinta Shortcut er en standardløsning, der leveres med en række køreklare rapporter. Rapporternes udformning kan hurtigt tilpasses dine behov vha. den indbyggede rapportdesigner, hvis du ønsker at se dine data på en lidt anden måde.

Eksempler:

 • Faste datoafgrænsninger kan ændres
 • Grupperinger kan ændres
 • Formatering og farvelægning

Tilpasning af standardrapporter

Budget

Mange virksomheder arbejder med budgetter, og der er forskellige metoder/systemer, der er almindelige. De mest almindelige er:

 • Budgettet lægges i økonomisystemet, enten ved brug af økonomisystemet eller et eksternt budgetværktøj
 • Budgettet lægges med et eksternt værktøj og gemmes i en anden database
 • Budgettet lægges i Excel

Acinta Shortcut indeholder som standard økonomisystemets egne budgettal i datamodellen, men uanset hvilken løsning din virksomhed anvender, så kan du få budgettallene med i rapporterne i Acinta Shortcut.

Budget

Data fra andre systemer

Hvis din virksomhed benytter sig af andre systemer end økonomisystemet, eksempelvis CRM, timeregistrering eller andet, så kan data fra dette system integreres i Acinta Shortcut datamodellen vha. Acintas standardværktøjer til datamodellering: Acinta Modeller og Acinta Datashop.

Med Acinta Shortcut kan du således få en integreret rapportering med nøgletal, der automatisk hentes fra de forskellige systemer uden at skulle samle data i regneark.

 

Nøgletal

Med Datashops avancerede metrikker kan du lave alle tænkelige former for nøgletal. Vi plejer at sige, at hvis bare du har de nødvendige data i systemet, så kan du beregne lige de nøgletal, du ønsker.

Eksempler på beregninger:

 • Almindelig aggregater, så som SUM, MIN, MAX osv.
 • Antal unikke forekomster, f.eks. antal varenumre med omsætning i perioden.
 • Indeks til sidste år (eller en anden periode)
 • Indeks til gennemsnit
 • Vægtede gennemsnit
 • Akkumuleringer, eksempelvis akkumuleret lagerbeholdning og år-til-dato omsætning.

Alle ovennævnte beregninger kan frit kombineres. Du er ikke længere begrænset af tid og værktøjer - kun fantasien sætter grænser.

Tilpasning af nøgletal