Acinta Intelligence Suite - en serie af programmer til design og implementering af business intelligence systemer
Forside Dashboards Funktioner Programmer Systemarkitektur
Eksport til PDF og e-mail

Eksport til PDF

PDF er et standard dokumentformat, som alle kan åbne og læse med samme resultat. PDF filer er lette at gemme og sende med e-mail, så du kan sende rapporterne til de relevante modtagere, også uden for virksomheden.

Eksporter og send med ét klik

Med et enkelt klik kan du gemme en rapport som PDF eller sende den som e-mail.

Ægte vektorgrafik

Grafer og målere eksporteres til PDF i ægte vektorgrafik. Al grafik gengives derfor med 100% kvalitet uanset hvilket medie - skærm eller printer - rapporten vises på. Vektorgrafik sikrer dig det bedst mulige resultat, så dine rapporter fremstår professionelle og læsevenlige.

Ægte skrifttyper

Tekster i Datashop eksporteres til PDF som ægte skrifttyper, hvilket gør det muligt at kopiere og arbejde med tekster og tal i rapporterne også når de ligger i et PDF format.

Med ægte skrifttyper sikres også en optimal gengivelse på både skærm og printer uanset disses opløsning.

Få det hele med

Datashop benytter den samme motor til visning, udskrivning og eksport af rapporter. Derfor skal du aldrig bekymre dig om, hvorvidt alt i din rapport kommer med, når du gemmer den som PDF eller om rapporten ser anderledes ud på en anden PC.

Fuld dokumentation

Rapportens navn, tidspunkt og forfatter gemmes i PDF dokumentet, så der er styr på datas oprindelse.